KONTAKTINFORMASJON

Postadresse:   Postboks 2906, Solli
0201 OSLO
Besøksadresse:   Henrik Ibsensgate 28
0201 OSLO
Epost:   kjetil.eskedahl@antiva.no
Tlf.:   90 89 93 73
Hjemmeside:   www.antiva.no
Organisasjonsnr.:   989 498 312 MVA