Løsningsdesign

Som løsningsarkitekt / løsningsdesigner skal man sette seg inn i og beskrive forretningsprosessene på en systematisk og strukturert metode, etter en modell slik at både forretning og utviklere forstår hva som skal lages og hvordan dette skal implementeres. Antiva har mye erfaring med metoder som BPI, BPMN og UML, i tillegg til utviklings av spesifikasjonsmaler og gjennomføring av forretningsanalyse med utvikling av formelle kravspesifikasjoner.

BPI

Business Process Implementation eller er metoder for beskrivelse av forretningsprosesser, som håndterer komplekse dialoger med kunde og partnere. Antiva har flere års erfaring som løsningsarkitekt basert på denne metoden. Forretningsprosesser beskrives grafisk og forretningsregler beskrives både tekstlig og teknisk.
Les mer om BPI her.

BPMN

Business Process Model and Notation er en standard for modellering av forretningsfunksjoner og prosesser basert på en type flytdiagram. Dette er nært beslektet med deler av UML. Hensikten er en metode som kan benyttes både av forretningspersoner / kravstillere og tekniske personer som grunnlag for implementering av løsninger. Les mer om BPMN her:
Wikipedia
Object Management Group - BPMN

UML

Unified Modelling Language er en industristandard for datarelatert modellering. Denne er forvaltet av Object Management Group (OMG). UML består bl.a. av følgende diagramtyper:
  • Klassediagram
  • Aktivititetsdiagram
  • Sekvensdiagram
  • Komponentdiagram
  • Use Case diagram
pluss en rekke flere diagramtyper.
På samme måte som BPMN skal UML benyttes av kravstillere og utviklere, dog er en del av diagramtypene noe tekniske orienterte og benyttes i større av utviklere for tekniske design, mens andre diagramtyper som Use Case diagram i større grad benyttes av kravstillere.