Applikasjonsutvikling og programmering

Antiva levere tjenester innen utvikling av applikasjoner. Vi dekker et bredt spekter og kan utvikle web applikasjoner, windows applikasjoner, mobil applikasjoner og server løsninger. Vi har best kompetanse inn Microsoft teknologi med .NET og C#.

Utvikling og programmering

Programutvikling stiller store krav til nøyaktighet og disiplin. I Antiva søker vi hele tiden etter å forbedre oss på utvikling/vedlikehold og drift av systemløsninger.
Vi ser på utvikling som en prosess hvor dyktige individer skal trekke sammen for å nå et mål. Dette involverer flere ulike egenskaper og disipliner, ikke bare verktøy. Likevel vil utviklingplattformen være avgjørende for sluttresultatet

C# og .NET utvikling

Antiva benytter C# og .NET 3.5 / 4.0 i flere av sine store utviklingsprosjekter.
.NET 3.5/4.0 rammeverket tilbyr et rikholdig og omfattende sett med funksjoner og rutiner. De fleste systemer det være seg databasesystemer/kommunikasjonssystemer eller spesialløsninger leverer ferdige .NET klassebibliotek som integrasjonskomponent, dette gjør .NET til en trygg plattform og et naturlig valg for utvikling av Windowsapplikasjoner.
C# kan dramatisk redusere din eksisterende kodebase og i seg selv være et argument for å oppgradere gamle løsninger, eks. C eller VB6 basert til .NET plattform. Antiva har gjennomført omskrivinger som har medført reduksjon i antall kodelinjer med opptil 90% det er enklere å vedlikeholde 2.000 C# kodelinjer enn 20.000 'C' kodelinjer.

Java

Vi har eksperter innen Java utvikling inkludert OCM (Oracle Certified Master).

PL/SQL

Vi har sertifiserte Oracle konsulenter med mange års erfaring med PL/SQL programmering.

C/C++

Antiva har i en årrekke arbeidet med C/C++ som verktøy. Antiva tilbyr hjelp med vedlikehold og utvikling av en slik kodebase. Antiva har også gjennomført store prosjekter hvor formålet har vært flytting fra C til C#, vi hjelper deg gjerne.

Mobilløsninger

Antiva har erfaring med utvikling av mobilapplikasjoner basert på Microsoft rammeverket. Når vi snakker om mobilløsninger er vi først og fremst interessert i profesjonelle fagapplikasjoner der bruk av mobil inngår som et av brukergrensesnittene. Vi utvikler ikke lettere mobilapper.

Webløsninger

Webgrensesnittet er ofte det mest foretrukne grensesnittet for de fleste moderne løsningene. Antiva og våre konsulenter har lang erfaring med utvikling av webløsninger primært innenfor Microsoft teknologi, men har også erfaring med andre plattformer, inkludert Java.

Øvrige fagapplikasjoner

Antiva her erfaring med utviking av både server og klientbasert løsninger. Vi har først og fremst mest erfaring med Microsoft plattformen.