Prosjektledelse / Scrum

Antiva leverer tjenester innen prosjektledelse og Scrum. Vi satser på seniorkompetanse og tilbyr konsulenter med lang erfaring som prosjektleder og Scrum Mastere med god teknisk forståelse. Noe vi mener er viktig for å kunne utvikle gode løsninger på tid og med god kvalitet.

Scrum

Vi har sertifiserte Scrum Mastere og har høstet god erfaring med bruk av Scrum og foretrekker Scrum i utviklingsprosjekter. Vi har også erfaring med innføring og tilpasning til Scrum hos våre kunder, og utfører gjerne tjenester innen dette området.
Les mer om Scrum her.

Prosjektledelse

Antiva's prosjektledere har gjennomført større og mindre prosjekter og mye erfaring. Vi tror det er viktig med en god prosjektleder også i utviklingsprosjekter basert på Scrum. Prosjektlederen vil ha det overordnede ansvaret for bemanning, økonomi, tidsplaner, ressurstilgang, kommunikasjon innad og utenfor prosjektet osv.